Utveckla Ditt teaterintresse, 
bli medlem i Höganäs Riksteaterförening !


Som medlem blir Du vår förmånsgäst.
Du får information om våra föreställningar genom vårt medlemsblad.
Du får en medlemstidning med information om vad som händer på landets scener.
Du kan aktivt ta del av verksamheten samt vara med och påverka.

Ditt medlemsbevis är Scenpasset som ger Dig rabatter vid hundratals evenemang i hela landet.

Medlemskap
Förening, företag, personalklubb 100 kr
Enskilda medlemmar:
ordinarie 200 kr
med scenpass 160 kr
skolungdom (t o m 25 år) 80 kr

Du kan bli medlem vid våra föreställningar eller via
www.scenpass.se som är Riksteaterns speciella sajt för medlemskap

Välkommen, vi ses på Tivolihuset !